من حالم خوبه و جام هم راحته!!

سلام من حالم خوبه و جام هم راحته!!البته یه کم کوچیکترشده.سوال 

فعلا اتفاق خاصی نیفتاده. فردا بازم مامان و بابا میرن بیمارستان که آقای دکتر منو ببینه و کلا وضیعتم رو چک کنه. نتیجه رو حتما بهتون می گم. راستی امروز بارون میبارید و نمیدونم مامانم چرا رفت بیرون و کلی خیس شدچشمک

از همه دوست جونام که به فکرم هستند ممنونمماچبغل

/ 3 نظر / 17 بازدید
مریم

[گل][گل][دست] چه اسم قشنگی داری خوشمل بلا

مریم

[گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ]

مریم

مرسی عزیزیم که اومدی پیش خاله قربونت برم من زودی بیا بیرون مامان و اذیت نکن عزیزم[چشمک][قلب][ماچ][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]